Kalender Akademik

JADWAL KULIAH SEMESTER GASAL-GENAP T.A. 2018/2019


 

Hari Senin  Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu  
Smtr 03 September 2018 04 September 2018 05 September 2018 06 September 2018 07 September 2018 08 September 2018  
1   IKD I CASE 1   TRAMED   IKD I CASE 1       IKD I CASE 1    
3   HI CASE 1   TRAMED   HI CASE 1       HI CASE 1    
5   REPRO CASE 1       REPRO CASE 1   TRAMED   REPRO CASE 1    
7   TROPMED CASE 1       TROPMED CASE 1   TRAMED   TROPMED CASE 1    
Hari Senin  Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu  
Smtr 10 September 2018 11 September 2018 12 September 2018 13 September 2018 14 September 2018 15 September 2018  
1   IKD I CASE 2       IKD I CASE 2       IKD I CASE 2    
3   HI CASE 2       HI CASE 2       HI CASE 2    
5   REPRO CASE 2   LIBUR TAHUN BARU HIJRIAH   REPRO CASE 2   TRAMED   REPRO CASE 2    
7   TROPMED CASE 2       TROPMED CASE 2   TRAMED   TROPMED CASE 2    
Hari Senin  Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu  
Smtr 17 September 2018 18 September 2018 19 September 2018 20 September 2018 21 September 2018 22 September 2018  
1   UJIAN UTAMA       UP       REMIDI    
3   HI CASE 3   TRAMED   HI CASE 3       HI CASE 3    
5   REPRO CASE 3       REPRO CASE 3   TRAMED   REPRO CASE 3    
7   TROPMED CASE 3       TROPMED CASE 3   TRAMED   TROPMED CASE 3    
Hari Senin  Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu  
Smtr 24 September 2018 25 September 2018 26 September 2018 27 September 2018 28 September 2018 29 September 2018  
1   IKD II CASE 1   TRAMED   IKD II CASE 1       IKD II CASE 1    
3   HI CASE 4   TRAMED   HI CASE 4       HI CASE 4    
5   REPRO CASE 4       REPRO CASE 4   TRAMED   REPRO CASE 4    
7   TROPMED CASE 4       TROPMED CASE 4   TRAMED   TROPMED CASE 4    
Hari Senin  Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu  
Smtr 01 Oktober 2018 02 Oktober 2018 03 Oktober 2018 04 Oktober 2018 05 Oktober 2018 06 Oktober 2018  
1   IKD II CASE 2       IKD II CASE 2       IKD II CASE 2    
3   UU       UP       REMIDI    
5   UU       UP       REMEDI    
7       SOOCA       UU        
Hari Senin  Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu  
Smtr 08 Oktober 2018 09 Oktober 2018 10 Oktober 2018 11 Oktober 2018 12 Oktober 2018 13 Oktober 2018  
1   UU       SOOCA       UP    
3       SOOCA       KULIAH   DMS CASE 1    
5   SOOCA           KULIAH   URO CASE 1    
7   UP       REMIDI   KULIAH   COMMED CASE 1    
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu
Smtr 15 Oktober 2018 16 Oktober 2018 17 Oktober 2018 18 Oktober 2018 19 Oktober 2018 20 Oktober 2018  
1   REMEDI   TRAMED   IKD III CASE 1   UTS PANCASILA   IKD III CASE 1    
3   DMS CASE 1   TRAMED  / UAS BHK   DMS CASE 1       DMS CASE 2    
5   URO CASE 1       URO CASE 1   TRAMED   URO CASE 2    
7   COMMED CASE 1   UJIAN PRAKT MIKRO   COMMED CASE 1   TRAMED   COMMED CASE 2    
                         
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu
Smtr 22 Oktober 2018 23 Oktober 2018 24 Oktober 2018 25 Oktober 2018 26 Oktober 2018 27 Oktober 2018  
1   IKD III CASE 1/ UTS B.ING     UTS AGAMA   IKD III CASE 2       IKD III CASE 2 /UTS B.IND    
3   DMS CASE 2   TRAMED / UP UAS BHK   DMS CASE 2       DMS CASE 3    
5   URO CASE 2       URO CASE 2   TRAMED   URO CASE 3    
7   COMMED CASE 2   UJIAN PRAKT PARASIT   COMMED CASE 2   TRAMED   COMMED CASE 3    
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu
Smtr 29 Oktober 2018 30 Oktober 2018 31 Oktober 2018 01 Nopember 2018 02 Nopember 2018 03 Nopember 2018  
1   IKD III CASE 2   UU       UP     REMEDI  
3   DMS CASE 3   TRAMED 8   DMS CASE 3       DMS CASE 4    
5   URO CASE 3   UTS METPEN   URO CASE 3   TRAMED   URO CASE 4    
7   COMMED CASE 3   UTS FORENSIK   COMMED CASE 3   TRAMED   COMMED CASE 4    
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu
Smtr 04 Nopember 2018 05 Nopember 2018 06 Nopember 2018 07 Nopember 2018 08 Nopember 2018 09 Nopember 2018  
1   IKD IV CASE 1    TRAMED   IKD IV CASE 1        IKD IV CASE 1     
3   DMS CASE 4   TRAMED   DMS CASE 4       UU    
5   URO CASE 4   UP UTS METPEN   URO CASE 4   TRAMED   UU    
7   COMMED CASE 4   UP UTS FORENSIK   COMMED CASE 4   TRAMED   UU    
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu
Smtr 12 Nopember 2018 13 Nopember 2018 14 Nopember 2018 15 Nopember 2018 16 Nopember 2018 17 Nopember 2018  
1   IKD IV CASE 2        IKD IV CASE 2    IKD IV CASE 2      OSCENAS  
3       SOOCA       UP      
5   UP           SOOCA   OSCENAS  
7   UP       REMIDI          
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu  
Smtr 19 Nopember 2018 20 Nopember 2018 21 Nopember 2018 22 Nopember 2018 23 Nopember 2018    
1   UU       UP       REMEDI    
3   REMIDI       KKP CASE 1       KKP CASE 1     
5       LIBUR MAULID NABI   GASTRO CASE 1       GASTRO CASE 1    
7   SOOCA       GWT MEDIK CASE 1       GWT MEDIK CASE 1     
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu  
Smtr 26 Nopember 2018 27 Nopember 2018 28 Nopember 2018 29 Nopember 2018 30 Nopember 2018 01 Desember 2018  
1       SOOCA   IKD 5 CASE 1       IKD 5 CASE 1    
3   KKP CASE 1   TRAMED    KKP CASE 2       KKP CASE 2    
5   GASTRO CASE 1       GASTRO CASE 2   TRAMED    GASTRO CASE 2    
7   GWT MEDIK CASE 1       GWT MEDIK CASE 2   TRAMED    GWT MEDIK CASE 2    
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu  
Smtr 03 Desember 2018 04 Desember 2018 05 Desember 2018 06 Desember 2018 07 Desember 2018 08 Desember 2018  
1   IKD 5 CASE 1   TRAMED   IKD 5 CASE 2       IKD 5 CASE 2    
3   KKP CASE 2   TRAMED   KKP CASE 3       KKP CASE 3    
5   GASTRO CASE 2       GASTRO CASE 3   TRAMED   GASTRO CASE 3    
7   GWT MEDIK CASE 2       GWT MEDIK CASE 3   TRAMED   GWT MEDIK CASE 3    
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu  
Smtr 10 Desember 2018 11 Desember 2018 12 Desember 2018 13 Desember 2018 14 Desember 2018 15 Desember 2018  
1   IKD 5 CASE 2       IKD 5 CASE 3       IKD 5 CASE 3    
3   KKP CASE 3   TRAMED       UJIAN PRAK PA   KULIAH KKP    
5   GASTRO CASE 3       GASTRO CASE 4   TRAMED   GASTRO CASE 4    
7   GWT MEDIK CASE 3       UU        UP  REMIDI  
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu  
Smtr 17 Desember 2018 18 Desember 2018 19 Desember 2018 20 Desember 2018 21 Desember 2018 22 Desember 2018  
1   IKD 5 CASE 3       UJIAN PRAKT ANAT       UJIAN PRAK HISTO    
3       TRAMED   UJIAN PRAK HISTO       UJIAN PRAKT ANAT  
5   GASTRO CASE 4   UJIAN PRAK HISTO       UJIAN PRAKT ANAT      
7   GWT BEDAH CASE 1   UAS FORENSIK    GWT BEDAH CASE 1   TRAMED   GWT BEDAH CASE 1  
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu  
Smtr 24 Desember 2018 25 Desember 2018 26 Desember 2018 27 Desember 2018 28 Desember 2018 29 Desember 2018  
1   LIBUR NATAL &TAHUN BARU   LIBUR NATAL &TAHUN BARU   LIBUR NATAL &TAHUN BARU   LIBUR NATAL &TAHUN BARU   LIBUR NATAL &TAHUN BARU LIBUR NATAL &TAHUN BARU  
3            
5            
7            
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu  
Smtr 31 Desember 2018 01 Januari 2019 02 Januari 2019 03 Januari 2019 04 Januari 2019 05 Januari 2019  
1   LIBUR NATAL &TAHUN BARU   LIBUR NATAL &TAHUN BARU       SOOCA   UAS PANCASILA    
3       UU       UP     
5       UAS METPEN    UJIAN PRAK PA     SOOCA  
7       GWT BEDAH CASE 2    UP UAS FORENSIK    GWT BEDAH CASE 2    
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu  
Smtr 07 Januari 2019 08 Januari 2019 09 Januari 2019 10 Januari 2019 11 Januari 2019 12 Januari 2019  
1   UU       UP       REMEDI    
3       SOOCA       REMIDI      UP SOOCA  
5   UU       UP        UP SOOCA    
7   GWT BEDAH CASE 2       SOOCA       UU    
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu  
Smtr 14 Januari 2019 15 Januari 2019 16 Januari 2019 17 Januari 2019 18 Januari 2019 19 Januari 2019  
1   UU TRAMED   UAS BHS INGGRIS   UAS BHS INDONESIA   UAS AGAMA     UP TRAMED  
3       UU TRAMED       UAS BHK        
5   REMIDI   UP UAS METPEN        UU TRAMED        
7   UP       REMIDI       UP SOOCA    
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu
Smtr 21 Januari 2019 22 Januari 2019 23 Januari 2019 24 Januari 2019 25 Januari 2019 26 Januari 2019  
1       UP SOOCA           RAPAT YUDISIUM    
3   UP UAS BHK       UP TRAMED       RAPAT YUDISIUM    
5               UP TRAMED        
7   UU TRAMED               UP TRAMED    
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu  
Smtr 28 Januari 2019 29 Januari 2019 30 Januari 2019 31 Januari 2019 01 Februari 2019 02 Februari 2019  
1                        
3           BATAS AKHIR NILAI MASUK          
5   RAPAT YUDISIUM                  
7   RAPAT YUDISIUM   YUDISIUM              
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu  
Smtr 04 Februari 2019 05 Februari 2019 06 Februari 2019 07 Februari 2019 08 Februari 2019 09 Februari 2019  
1                        
3       THN BARU IMLEK                
5                        
7                        
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu  
Smtr 11 Februari 2019 12 Februari 2019 13 Februari 2019 14 Februari 2019 15 Februari 2019 16 Februari 2019  
1                        
3                        
                         
7                        
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu  
Smtr 18 Februari 2018 19 Februari 2018 20 Februari 2018 21 Februari 2018 22 Februari 2018 23 Februari 2018  
1                        
3                        
5                        
7                        
                         
                A.n. Dekan         
                Wakil Dekan I        
                         
                         
                         
                DIAN ARDIANA, dr.,SpKK., FINSDV